Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Historia

 

Na Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 składają się dwie szkoły: Podstawowa nr 36 z oddziałami sportowymi oraz Gimnazjum nr 3 z oddziałami sportowymi.
Pierwsze wzmianki dotyczące naszej szkoły pochodzą jeszcze sprzed II wojny światowej, z roku 1921. A to znaczy, że historia nasza jest dość długa. Niestety, podczas wojny wiele dokumentów uległo zniszczeniu, zatem możemy dziś jedynie obejrzeć dawną fotografię budynku z roku 1938, a data widniejąca na pierwszych dokumentach to rok 1976.

Na początku naszego istnienia mogli się uczyć w tej szkole tylko chłopcy, w systemie siedmioklasowym. Wkrótce nastąpiły zmiany i staliśmy się placówką koedukacyjną.
Podczas II wojny światowej w naszym budynku mieścił się szpital dla żołnierzy, a po jej zakończeniu obiekt wrócił do swej pierwotnej funkcji, by pomieścić w sobie tym razem dwie placówki pod szyldem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: Szkołę Podstawową nr 36 i 37.
Zaczęły one funkcjonować osobno w roku 1971 – szkoła nr 37 przeniesiona została do innego budynku.

Nie od razu staliśmy się też szkołą sportową. Nadanie nam tego statusu miało miejsce 1 września 1983r. Było to jednocześnie ukoronowanie dotychczasowej działalności sportowej, a także rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu szkoły: kultywowania także poprzez nazwę sportowych tradycji. Szkołę naszą ukończyło wielu znanych hokeistów, reprezentujących nie tylko region, ale i barwy narodowe.

szkola

Szkoła 001

Na fotografiach zamieszczonych poniżej można zobaczyć, że uczniowie nasi oprócz nauki rozwijali tu swoje zainteresowania artystyczne. Każdej uroczystości do dziś towarzyszą śpiew, taniec, piękna recytacja.

uczn

Oto uczniowie uczący się w roku szkolnym 1962/63.

naucz

Tak dostojnie prezentowali się pierwsi nauczyciele naszej szkoły

szycie

Można było niegdyś nauczyć się u nas szyć…

doskonalenie

… i gotować

lekcja%20fizyki

Gdyby dziś lekcje wyglądały tak jak wtedy…

krolewska

Królewska feta

najmlodsi

Najmłodsi także mieli się czym pochwalić

Źródła:

1. Łabędzka Urszula: Monografia Podstawowej Szkoły Sportowej nr 36 w Bytomiu, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. Józefa Krasuskiego, Kielce 1999.
2. Pena Agata: Kronika ZSO 7.

W 1921r. powstał nowoczesny budynek Szkoły Powszechnej im. Hansa Schemma przy Holteistraße nr 36, obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy ul. Siemiradzkiego 9 . Szkoła ta od początku swojej działalności spełniała bardzo ważną funkcję w kształtowaniu życia kulturalnego i oświatowego społeczeństwa na terenie miasta.
Budynek od początku istnienia był przeznaczony dla celów szkolnych. W latach 1939-1945 na terenie szkoły znajdował się szpital dla żołnierzy, jednak po wojnie wrócono do pomieszczeń szkolnych i w budynku przy ul. Siemiradzkiego 9 mieściły się 2 Szkoły Podstawowe: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nr 36 im. Karola Świerczewskiego i nr 37 im. Hanki Sawickiej. Z danych przekazanych przez nauczycieli starszego pokolenia wiadomo jest, że placówka była szkołą męska 7-klasową. W późniejszym czasie szkołę przekształcono w męsko – żeńską.
Szkoła położona jest w jednej z największych dzielnic Bytomia. Budynek dwupiętrowy od strony północnej i zachodniej otoczono boiskami, a od strony południowo- wschodniej ogródkami i drzewami. Zbudowana została z czerwonej cegły, nie murowana. W budynku znajduje się 26 sal lekcyjnych, a także 2 sale gimnastyczne, gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektorów, sekretariat, pokój nauczycielski, pokój pedagoga, gabinet lekarski, stołówka ze świetlicą, biblioteka, pokój dla obsługi administracji, sanitariaty dla nauczycieli i uczniów, dyżurka woźnego, magazyny oraz ekologiczna kotłownia olejowa. Zespół sportowy zlokalizowano od strony północnej. Znajduje się tam bardzo duża sala gimnastyczna (remont przeprowadzono1999 roku), siłownia i zaplecze, które stanowią: przebieralnie, natryski, magazyn sprzętu gimnastycznego, gabinet nauczycieli wychowania fizycznego.
Dnia 1 września 1983r na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania nr KF1- 401 – 3/77 z dnia 11 maja 1977r Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach przychyliło się do prośby i na bazie dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 36 powołało Szkołę Sportową o specjalizacji – hokej na lodzie.
W roku 1999 w budynku przy ul. Siemiradzkiego 9 utworzono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 , gdzie mieści się Podstawowa Szkoła Sportowa nr 36 i Gimnazjum nr 3.
W różnych okresach liczba oddziałów wahała się od 36 do 38, a liczba uczniów przekraczała 1000 osób.
Od 1999 do dziś obwód ZSO nr 7 obejmuje ulice: Wrocławska – numery parzyste od 6 do 66, Solskiego, Towarowa, Wallisa, Siemiradzkiego, Didura, Zygmunta Starego, Składowa, M.Curie-Skłodowskiej, Przemysłowa, Pułaskiego, Orzeszkowej, Olejniczaka, Myśliwca Malczewskiego, Janasa, Rejtana, Wyspiańskiego, Chopina, Kasprowicza, Pilotów, Kazimierza Wielkiego, Żwirki i Wigury, Rajska, Obozowa, Pionierów, Robotnicza, Reja, Estreichera, Ligęzy, Batorego, Niedźwiadka Okulickiego, Wyczółkowskiego, Chłodna – numery nieparzyste od 1c do końca,Chrzanowskiego – numery parzyste od 2 do końca.
Z dostępnych w archiwum szkoły dokumentów wiemy, iż od w latach 70-tych dyrektorem placówki była Maria Kierzek, od roku 1977 do 1986 mgr Janina Machelak. Od 1986r Podstawową Szkołą Sportowa nr 36 w Bytomiu kierowała mgr Anna Borówka. Od 1 września 1991roku Podstawową Szkołą Sportową w Bytomiu kierowała dyrektor mgr Edwarda Łabądź.W dniu pierwszego września 2007r. dyrektorem została Pani Elżbieta Wójtowicz.
Do grona zasłużonych nauczycieli szkoły należą między innymi nauczyciele: Wincenty Kawa, Zbigniew Madej, Mieczysław Stachowicz, Edwarda Łabądź, Anna Samek, Czesława Burban, Halina Podbucka, Jadwiga Stach, Genowefa Kosińska, Wanda Niziołek, Cecylia Wołoszczak, Maria Kierzek, Aleksandra Wójtowicz, Jadwiga Kuźma, Teresa Kanclerz, Stefania Czaja, Maria Piotrowska, Anna Borówka .
Na podstawie protokołów dostępnych w archiwum szkoły wiadomo, iż uczniowie brali udział w konkursach, w olimpiadach i zawodach sportowych. Zdobywali wyróżnienia i wysokie lokaty między innymi z przedmiotów: język polski – konkursy recytatorskie, konkurs mitologiczny, konkursy ortograficzne; biologia, fizyka, technika, geografia, język rosyjski, matematyka, chemia, plastyka, historia, język niemiecki, sztuka, kultura fizyczna (,,Złoty Krążek”, ,,Jazda szybka dziewcząt i chłopców”, ,,Błękitna sztafeta”, koszykówka, hokej).
Na przestrzeni istnienia szkoły działały tu organizacje PCK, SKO, TPD, SKS, LOP, ZHP, Zuchy, Samorząd Szkolny.
Szkoła czynnie współpracowała z Poradnią Wychowawczo – Zawodową, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Sądem Rejonowym, MO (później Policją), Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Pogotowiem opiekuńczym, świetlicą ,,Szansa”, co pozwalało zapobiegać licznym niepowodzeniom uczniów.
Organizowane były wyjazdy Zielona Szkoła, pomoc dla najbiedniejszych uczniów- podręczniki, dożywianie, kolonie zdrowotne. Prowadzono akcję ,,Szklanka mleka dla każdego ucznia ”. Organizowano zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, zbiórki harcerskie, zuchowe, SKS, koła przedmiotowe, prace społeczne.
Próbowano nawiązać współpracę z zagranicą. W 1996 roku Szkoła Sportowa nawiązała współpracę z organizacją ,,Młodzi Europejczycy” założoną przez dr Michaela Petera – profesora gimnazjum w niemieckim uzdrowisku Bad Kissingen. Niemcy przybyli obejrzeć naszą szkołę, zaprzyjaźnili się z nauczycielami i uczniami, a ponadto obiecali jej pomagać. Szkoła otrzymała dar, w którego skompletowanie oprócz Michaela Petera włączyli się również dawni mieszkańcy Bytomia – Dorota Wojtuch i Hubert Mika, a także władze Bad Kissingen i tamtejsze szkoły . Darem tym było sprowadzenie mebli, które pozwoliły na wyposażenie pięciu sal lekcyjnych bytomskiej placówki. Ponadto grupa młodzieżyi nauczycieli z PSS nr 36 w Bytomiu wyjechała na zaproszenie organizacji do ośrodka młodzieżowego w Bad Kissingen. Przekazano nam również odtwarzacz kompaktowy wartości 500 marek, który służy muzycznym imprezom w szkole.