Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Skład Prezydium Rady Rodziców

Rok szkolny 2021/2022

  • Przewodnicząca – Anna Nowak

  • Zastępca Przewodniczącej – Katarzyna Wieczorek

  • Skarbnik – Halina Klimas

  • Sekretarz – Magdalena Osińska