SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  

baner3-sredni

backgrartbackgrspbackgrjez

pierwszak

Serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów do wesołych i gościnnych klas naszej SP 36.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 przypomina, że w dniach od 16 marca do odwołania szkoła jest zamknięta. Petenci, w sprawach pilnych, proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerem 32 282 90 32. Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się poprzez pobranie wniosku ze strony internetowej szkoły https://sp36.bytom.pl/rekrutacja-2/ i przesłanie go na adres mailowy sp36bytom@interia.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły na rok 2020/2021 – klik!

Przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021 planujemy otworzyć klasy:
1. Artystyczną – klik!
2. Ogólnosportową – klik!
3. Językową – klik!

Do szkoły przyjmowane będą dzieci:

  • zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia,

  • zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Do pobrania ze strony szkoły www.sp36.bytom.pl :

DRUK nr 1 – Zgłoszenie dziecka , które wypełniają rodzice z obwodu Szkoły Podstawowej nr 36

DRUK nr 2 – Wniosek, który wypełniają rodzice spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 36

DRUK nr 3 – Obwód Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu

DRUK nr 4 – Komunikat nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.

DRUK nr 5 – Komunikat nr 2/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.

DRUK nr 6 – Uchwała nr LV/681/17 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017r.

DRUK nr 7 – Oświadczenie woli

 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr LV/681/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom oraz Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 47/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom (Komunikat nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.).