Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Rekrutacja

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W BYTOMIU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zapraszamy w nasze gościnne progi!
Kliknij w obrazek, aby przekonać się, jak miło i twórczo jest w naszych
słonecznych i kolorowych klasach!
 plakat-zapisy-2

 W roku szkolnym 2021/2022 planujemy otworzyć pierwsze klasy o profilu: 

1. Artystycznym 
2. Ogólnosportowym 
3. Językowym 


Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 8 marca 2021r. do 7 maja 2021r. w celu zapisania dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 36. Zapisu dziecka można dokonać również ON-LINE poprzez wysłanie wypełnionego zgłoszenia lub wniosku e-mailem na adres szkoły: sp36bytom@interia.pl.

Przy zapisie wymagane jest posiadanie dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość dziecka.

Informacji na temat zapisów udzielamy również telefonicznie pod numerem telefonu 32 282-90-32.

Do szkoły przyjmowane będą dzieci:

  • zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia,

  • zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Do pobrania ze strony szkoły www.sp36.bytom.pl


W razie problemu z pobieraniem klikamy prawym klawiszem w ikonkę i z menu wybieramy:

OTWÓRZ LINK W NOWEJ KARCIE:

instr


DRUK nr 1 – Zgłoszenie dziecka , które wypełniają rodzice z obwodu Szkoły Podstawowej nr 36

pobierzpdf

DRUK nr 2 – Wniosek, który wypełniają rodzice spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 36

pobierzpdf

DRUK nr 3 – Obwód Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu

pobierzpdf

DRUK nr 4 – Komunikat nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.

pobierzpdf

DRUK nr 5 – Uchwała nr LV/681/17 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017r.

pdf

DRUK nr 6 – Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły podstawowej

pobierzpdf

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr LV/681/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom oraz Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 47/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom (Komunikat nr 1/2021 z dnia 18 stycznia 2021r.).