Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Kadra

DyrektorHalina Brzezina
Zastępca dyrektoraAneta Gaida
Język polskiKatarzyna Bodek
Mariola Konieczna
Małgorzata Pieczka - Izydorczyk
Anita Firek
MatematykaBeata Ślusarczyk
Elżbieta Świerc
Izabela Kowalska - Jaunich
PrzyrodaHalina Brzezina
Dorota Kupczyk - Strożyk
Anna Michalska
Aneta Gaida
GeografiaDorota Kupczyk - Strożyk
FizykaIzabela Kowalska - Jaunich
Anna Michalska
ChemiaIzabela Kowalska - Jaunich
Anna Michalska
BiologiaHalina Brzezina
Anna Michalska
Wychowanie do życia w rodzinieIlona TymińsKA
Katarzyna Gadecka
WOSIlona Tymińska
Historia
Aneta Kozłowska
Ilona Tymińska

Język angielskiIwona Skorzec
Małgorzata Zielińska
Marzena Śmiałecka
Język francuskiAneta Kozłowska
Język niemieckiAneta Jendros
Muzyka
Lilianna Woroniuk Setla
Aneta Gaida
PlastykaLilianna Woroniuk - Setla
Urszula Łabędzka
Informatyka
Urszula Łabędzka
Małgorzata Makarowska - Wrzosek
Edukacja dla BezpieczeństwaUrszula Łabędzka
Technika

Urszula Łabędzka
Wychowanie fizyczneMałgorzata Gogola
Bożena Polewiak
Agnieszka Respondek
Adam Skorzec

Religias. Anna Grząśko
ks. Krzysztof Pietruszkiewicz
Patrycja Gębczyk

Edukacja wczesnoszkolnaMariola Ilnicka
Maria Kobielska
Kamilla Kot
Ewa Niżnik
Irena Orawiec
Mariola Pozowska
Aldona Szkalska
Marzena Śmiałecka
Anna Świerdza - Piątek
Doradztwo zawodoweDorota Kupczyk - Strożyk
BibliotekaAneta Kozłowska
Iwona Kruczek
PedagogBeata Pilśniak
PsychologKatarzyna Droździk - Stańkowska

ŚwietlicaAgnieszka Respondek
Emilia Bazylkiewicz
Izabela Pilikowska
Małgorzata Góral
Maria Pluskota
RewalidacjaRosanna Pasek
Małgorzata Kowalczyk
Kinga Zagórska