Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Logopeda

logRozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko.Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania. Prawidłowa wymowa ma też duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy / wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.


logo_printotekaSpędzając czas w domu można skorzystać z podanej strony internetowej, na której znajdują się materiały edukacyjne i logopedyczne (w tym ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, wspieranie mowy)


Co roku, we wrześniu, w wyniku przeprowadzanych w naszej szkole przesiewowych badań logopedycznych  oraz obserwacji wychowawców klas  uczniowie zostają zakwalifikowani do zajęć logopedycznych.
Opieką i terapią zostają objęci uczniowie głównie klas 1-3 oraz mający zalecenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, u których zdiagnozowano  dyslalię wieloraką, seplenienie, rotacyzm, mowę  bezdźwięczną, jąkanie, środowiskowe ograniczenie mowy. Terapia obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności  od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy, ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój językowy oraz ułatwiające czytanie i pisanie.

Plan pracy logopedy:
poniedziałek: 11.30- 14.00
wtorek:         14.30-15.30
15.30- 16.15 konsultacje dla rodziców
środa:            10.45- 14.00
czwartek:       11.30- 12.45
12.45- 13.30  kółko logopedyczne „Zabawy słowami” dla uczniów  klas 1-3
13.30- 15.30
Serdecznie zapraszam do współpracy, wspólnie ułatwmy start dzieciom.
Katarzyna Gadecka logopeda