Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Świetlica

swietlica

świetlica 002

Świetlica szkolna zaprasza dzieci w godzinach od 7.00 – 16.30. Rodzic zapisujący dziecko na świetlicę zobowiązany jest do wypełnienia kart zgłoszenia dziecka, które są do pobrania. Karty zgłoszenia należy niezwłocznie dostarczyć do szkoły osobiście lub za pośrednictwem ucznia.


Do pobrania:

 


obiad

Opłatę abonamentową za obiady należy uregulować do 25 każdego miesiąca na następny miesiąc z wyjątkiem września i stycznia, na indywidualne konto ucznia.  Rodzic chcący zapisać dziecko na obiady w szkole musi wypełnić zobowiązanie i dostarczyć do szkoły.
Zobowiązanie i regulamin płatności do pobrania:
pobierzZOBOWIĄZANIE
pobierzREGULAMIN PŁATNOŚCI
Świetlica zaprasza na kółka zainteresowań:
W świecie kolorów – przygoda z plastyką - dla klas 1
Podróż przez cztery pory roku – ruchem, słowem i rysunkiem –  innowacja dla klas 2