Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Rekrutacja do szkół średnich

Uwaga Ósmoklasisto!

szkoly

Przedstawiamy Wam ofertę edukacyjną bytomskich szkół ponadpodstawowych.
Oferta jest bogata i zróżnicowana, przedstawia informacje na temat techników, liceów i szkół branżowych w naszym mieście.
Zapoznaj się z nimi. Każda szkoła proponuje ciekawe lekcje, zajęcia i kursy.
Może zdecydujesz się wybraną szkołę.

Rekrutacja do szkół średnich 2021

dz2Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej MEiN 

Przydatne linki:

  1. Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021-2022
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021-2022 – komunikat MEiN

 

 

 

==================================================================

Rekrutacja do szkół średnich 2020

dz2Drodzy Ósmoklasiści, Drodzy Rodzice Uczniów klas ósmych naszej szkoły podstawowej,

stoicie w trudnej sytuacji wyboru szkoły średniej. Sytuacja epidemiczna w kraju uniemożliwia prowadzenie działań, które mogłyby pomóc Wam w wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Wiemy, jak trudną decyzję musicie podjąć nie mogąc uczestniczyć w dniach otwartych w szkołach, nie mogąc porozmawiać o swoich wątpliwościach i rozterkach związanych z wyborem szkoły.

Chcąc dać Wam możliwość lepszego poznania oferty bytomskich szkół średnich oraz ułatwić podjęcie decyzji udostępniamy adresy i strony tychże szkół. Możecie zadzwonić i zapytać o szczegóły oferty kształcenia, poznać warunki otrzymania stypendium, zapytać o zasady odbywana praktyk zawodowych i kształcenia praktycznego, dowiedzieć się, z jakimi firmami i przedsiębiorstwami dana szkoła  współpracuje.

Życzymy mądrego wyboru!

separator

 

www.ponadpodstawowa.bytom.pl

 

1.     I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia

41-902 Bytom  ul. Strzelców Bytomskich 11

www. http://1lo.bytom.pl/

separator

 

2.     IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego

41-902 Bytom pl. Sikorskiego 1
http://www.4lo.bytom.pl/

separator

 

3.     V Liceum Ogólnokształcące im.Kamili Skolimowskiej
41-902 Bytom   ul. Powstańców Śląskich 2
http://smsbytom.szkolnastrona.pl/

separator

 

4.     II Liceum Ogólnokształcące
41-902 Bytom ul. Żeromskiego 46
http://lo.zso2bytom.pl/

separator

 

5.     VIII Liceum Ogólnokształcące
41-923 Bytom – Miechowice  ul. Nickla 19
https://www.zso5.bytom.pl/?

separator

 

6.     Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół
Technikum nr 2 im .Powstańców Śląskich
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 im. Powstańców Śląskich
X Liceum Ogólnokształcące Szkół im. Powstańców Śląskich
41-902 Bytom  ul. Powstańców Śląskich 10
http://www.psb.bytom.pl/index.php/86-szkola/wizytowka

separator

 

 

7.     Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych
Technikum nr 3
Branżowa Szkoła I stopnia nr 3
41-902Bytom pl. Jana III  Sobieskiego 1
http://zsmebytom.pl/

separator

 

8.     Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
Technikum nr 1
Branżowa Szkoła I stopnia nr 1
41-902 Bytom ul. Żeromskiego 26
http://www.zsgh.bytom.pl/

separator

 

9.     Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Technikum nr 6
Branżowa Szkoła I stopnia  nr 6
41-907 Bytom – Szombierki ul. Modrzewskiego 5
https://zst.bytom.pl/

separator

 

10.  Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących
Technikum nr 5
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5
VII Liceum Ogólnokształcące
41-902 Bytom    ul. Webera 6
http://www.zsaeio.bytom.pl/

separator

 

11.  Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie
41-902 Bytom ul. Katowicka 35
http://elektronik.bytom.pl/

separator

 

12.  Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych
Technikum nr 9
Branżowa Szkoła I stopnia nr 7
41-909 Bytom – Łagiewniki   ul. Świętochłowicka 10

https://zsur-bytom.szkolnastrona.pl/