SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Dni Nauki – woda i bioroboty