SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Dyskoteka – Dzień Chłopaka