SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Atak slimów w klasach 4 na innowacji przyrodniczej…!