SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Na zajęciach regionalnych wygrywamy wiedzę!