SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Pożegnanie klas 8 i III