Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Remont sali gimnastycznej w SP 36