SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Majowe święta Polaków –  obchody w naszej szkole