SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Osobno… ale RAZEM w Dniu Dziecka