SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Setna rocznica wybuchu II powstania śląskiego