SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

„Zależymy od wody, woda zależy od nas”