Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Rozliczenie-wpływów-na-konto-rady-rodziców-2013 2014

ROZLICZENIE WPŁYWÓW I WYDATKÓW RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2013/2014

ZA OKRES OD 01.09.2013R. DO 31.08.2014R.

BILANS OTWARCIA

KASA 427,59 zł
BANK 24 641,17 zł


 

SUMA: 25 068,76 zł

 

WPŁYWY
– WPŁATY RODZICÓW 8.843,00
– SPONSORZY 380,00
– FESTYN 7 494,70
– MAKULATURA 4 854,70
– DAROWIZNA (PROWIZJA PZU, INNE) 2.982,00
– ODSETKI BANKOWE 2,15
– WPŁATY NA WYCIECZKE DO FRANCJI 3 500,00


 

SUMA: 28.056,55 zł

 

WYDATKI
– POMOCE SZKOLNE(ZAKUP LEKTUR DO BIBLIT.
ZAKUP KARMY DLA ZWIERZĄT ITP.) 1.392,65
– MAKULATURA 5.300,00
– KOSZTY IMPREZ(KONKURS R.R., ZAKUP
DYPLOMÓW I NAGRÓD, FESTYN) 4.423,38
– WYDATKI ADMIN
. (PROWIZJE BANKOWE,
OPŁATY POCZTOWE) 423,49
– INNE (ŚR. CZYSTOŚCI-UCHWAŁA R.R.) 1.516,81


 

SUMA: 13.056,33 zł

 

BILANS KOŃCOWY

BILANS OTWARCIA 25.068,76
WPŁYWY + 28.056,55
WYDATKI – 13.056,33


 

40.068,98 zł

 

SALDO NA DZIEŃ 31.08.2013R.
KASA 231,70
BANK 39.837,28


 

40.068,98 zł