Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Świąteczny tangram – innowacja matematyczna