SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Wizyta w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej