SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Wycieczka do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego