SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Wycieczka przedmiotowa do oczyszczalni ścieków