SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Pierwsza dyskoteka w nowym roku szkolnym