SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

„…Ten szczególny dzień się budzi” – koncert noworocznyw SP 36