SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Zielona szkoła – pływamy, zwiedzamy…