Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Konkurs przyrodniczy

Regulamin konkursu

pt. „Zagrożone gatunki”

1. Organizator: stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

2. Adresaci konkursu – konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa śląskiego i województw ościennych

3. Cel konkursu: Konkurs ma skłonić uczestników do poszukania i przyswojenia sobie informacji o zagrożonych gatunkach zarówno roślin jak i zwierząt , ze szczególnym uwzględnieniem gatunków występujących na terenie Polski i naszego regionu.

4. Treść pracy, technika, forma: praca powinna być wykonana w formie lapbooka w formacie A4. Informacje o tej technice znajdują się pod linkami (przykładowe)

https://www.youtube.com/watch?v=PbsA4ApyW58

https://www.youtube.com/watch?v=8dQ69uXYuos

https://www.youtube.com/watch?v=zFVJ2OBMICM

https://www.youtube.com/watch?v=FRROpc1X7VU

https://www.youtube.com/watch?v=ZFjNsgqU4Xg

5. Warunki uczestnictwa

a) praca może być wykonana indywidualnie lub w zespole dwuosobowym

b) do każdej pracy należy dołączyć ( w formie trwale przymocowanego opisu) imię, nazwisko, wiek autora; nazwisko opiekuna, adres placówki, dane kontaktowe (telefon i e-mail szkoły)

6. Prace należy oddać do Pani Doroty Kupczyk – Strożyk  lub Pani Anny Michalskiej  do 20 września br.