Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Lepsza Szkoła – nasz udział w projekcie

lepszasz
Sesje z plusem to wygodne i praktyczne narzędzie do systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów szkoły podstawowej z zakresu matematyki oraz do monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku szkolnego.
W ramach programu przeprowadzane będą:
STANDARYZOWANE TESTY
⦁ na wejście – do diagnozy wstępnej na początku roku,
⦁ w połowie i na koniec roku szkolnego – sprawdzające postępy uczniów przez cały okres nauki.
RAPORTY CYKLICZNE zawierające analizę wyników po każdym teście
⦁ wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich,
⦁ informacja, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności,
⦁ miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy,
⦁ materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz na radzie pedagogicznej.
⦁ RAPORTY PROGRESYWNE pokazujące dynamikę postępów uczniów po kolejnych
testach
⦁ dla poszczególnych uczniów,
⦁ dla całej klasy.