Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Rozwijamy percepcję słuchową u dzieci

pastedimagebase640Rozwijamy percepcję słuchową u dzieci

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, ich rozpoznanie, różnicowanie a także interpretowanie przez odniesienie do poprzednich doświadczeń. Poziom rozwoju percepcji słuchowej decyduje o postępach w rozwoju mowy oraz możliwościach opanowania umiejętności czytania i pisania.

Rozwijanie percepcji słuchowej pozwoli dzieciom skuteczniej pokonywać trudności w:

- rozumieniu bardziej skomplikowanych poleceń słownych,

- zapamiętywaniu,powtarzaniu trudnych wyrazów i zdań,

- dokonywaniu syntezy i analizy wyrazów,

- czytaniu ( scalaniu dźwięków w złożone struktury),

- formułowaniu złożonych wypowiedzi,

- wyodrębnianiu dźwięków ze struktur złożonych ( głosek, sylab ze słów, słów za zdań),

- różnicowaniu dźwięków mowy, nieprawidłowym ich wybrzmiewaniu podczas mówienia i czytania,

- koncentracji uwagi na bodźcach słuchowych w zapamiętywaniu i rozumieniu mowy.

Percepcję słuchową u dzieci możemy rozwijać poprzez następujące zabawy:

1. Różnicowanie dźwięków:

a) dziecko zamyka oczy, odwraca się a Rodzic uderza w jakiś przedmiot ( np;blat stołu, szklankę, garnek, klucze), dziecko zgaduje, co jest źródłem dźwięku,

- w drugiej opcji – chowamy przedmiot do pudełka, dziecko zgaduje, który z przedmiotów jest w pudełku,

b) jeżeli w domu znajduje się więcej osób, możemy zaproponować wspólną zabawę,w której ktoś woła wyraz a dziecko ma zgadnąć, kto wołał,

c) „krok za krokiem”- dziecku zawiązujemy oczy i ma podążać za dźwiękiem wydawanym przez instrument w rękach rodzica np: uderzającego sztućcami, butelką wypełnioną grochem, kaszą itp.

d) ” ukryte dźwięki”- wykorzystujemy w tej zabawie telefon bądź głośnik bluetooth- ukrywamy urządzenie, puszczamy piosenkę z dziecięcego repertuaru i prosimy o odnalezienie urządzenia,

2. Odtwarzanie rytmu i innych struktur czasowych:

a) wystukujemy prosty rytm a dziecko ma go wyklaskać lub wytupać,

b) klaszczemy bądź tupiemy a dziecko przesuwa się tyle kroków, ile klaśnięć,

c) rozpoznajemy i różnicujemy głosy wysokie- niskie,

3. Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków:

a) dziecko nazywa przedstawiany obrazek i naśladuje dżwięk, jaki ten przedmiot wydaje,

b) to rodzic naśladuje dźwięk ( tykanie zegara, jazda samochodu, śpiew ptaków) a dziecko wybiera właściwy obrazek spośród kilku znajdujących się na stole,

4. Ćwiczenia słuchu fonematycznego:

a) wyszukujemy określone sylaby w szeregu- wypowiadamy różne sylaby a dziecko sygnalizuje np. klaśnięciem, gdy usłyszy daną sylabę,

b) segregujemy obrazki wg. pierwszej lub ostatniej głoski ich nazwy ( możemy wykorzystać ilustracje z gazet lub książek)

c) reagujemy wyznaczonym gestem na wyraz rozpoczynający się określoną głoską,

d) przygotowujemy zestaw ilustracji ( zwierzęta, owoce itp,) oraz karteczki z literami odpowiadającymi pierwszej głosce ich nazwy i ćwiczymy, według podanych wariantów:

-prosimy dziecko, aby znalazło obrazki, których nazwa zaczyna się literą np.”o”i równocześnie pokazujemy karteczkę z tą literą,

- mówimy nazwę głoski, ale nie pokazujemy litery,

- pokazujemy napisaną literę, ale nie nie wymieniamy jej nazwy,

5.Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej:

a) dzielimy zdania na wyrazy ( rozpoczynamy od krótkich zdań, do coraz bardziej złożonych), przeliczamy ilość wyrazów w zdaniu,

b) budujemy zdania z podanym wyrazem,

c) układamy zdania o przedmiocie, zabawce, które pokazujemy dziecku,

d) dzielimy wyraz na sylaby, łączymy wyrazy wypowiadanych sylabami, przeliczamy ilość sylab w wyrazie, porównujemy długości wyrazów, wyszukujemy obrazki z podaną liczbą sylab,

e) dzielimy wyrazy na głoski ( rozpoczynamy od krótkich słów typu- nos, sos, las, kok itp.),

f) rozpoznajemy wyrazy z podanych głosek – głoskujemy słowo o-k-o a zadaniem dziecka jest podanie całego wyrazu, i wskazywanie na obrazku,

g) przygotowujemy pary obrazków, których nazwy różnią się tylko jedną głoską np; półka- bułka, buty-budy, kos- koc, nos- noc,

h) podajemy wyraz i prosimy zamienić np.ostatnią bądź pierwszą głoskę na inną i wypowiedzenie powstałego po zamianie słowa,

i) polecamy dziecku wybrać obrazek, który rozpoczyna się na daną głoskę,

6. Inne ćwiczenia:

a)wyszukiwanie wyrazów rymujących się,

b) nauka prostych rymowanek, wierszyków,

c) zapamiętywanie ciągu słów np.listy zakupów, nazw zwierząt, owoców itp.

d) opowiadanie historyjek obrazkowych,

e) gry towarzyskie: ” Sylaby w dominie”, ” Skojarzenia”, „Opowiem Ci mamo”, „Memo dźwiękowe”, ” Głoski do zabawy”,

Pamietajmy, iż systematyczne prowadzenie ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu uczenia umiejętności czytania i pisania.

Literatura:

1.Graban J., Sprawka R.” Trening słuchu” Gdańsk 2007

2.Maurer A. ” Dźwięki mowy” Kraków 2003

3.Skorek E.M. ” Terapia pedagogiczna” t.1 i 2