Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W BYTOMIU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  

rekrut

Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7.00 do 15.00 oraz w wtorek od 7.00 do 16.00 w terminie od 9 marca 2020 r. do 8 maja 2020 r. w celu zapisania dziecka do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 36.

Przy zapisie wymagane jest posiadanie dowodu osobistego rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz dokument potwierdzający tożsamość dziecka.

Informacji na temat zapisów udzielamy również telefonicznie pod numerem telefonu 32 282-90-32.

Do szkoły przyjmowane będą dzieci:

  • zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia,

  • zamieszkałe poza obwodem szkoły na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego.

Do pobrania ze strony szkoły www.sp36.bytom.pl :

DRUK nr 1 – Zgłoszenie dziecka , które wypełniają rodzice z obwodu Szkoły Podstawowej nr 36

DRUK nr 2 – Wniosek, który wypełniają rodzice spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 36

DRUK nr 3 – Obwód Szkoły Podstawowej nr 36 w Bytomiu

DRUK nr 4 – Komunikat nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.

DRUK nr 5 – Komunikat nr 2/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.

DRUK nr 6 – Uchwała nr LV/681/17 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017r.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające zostanie przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr LV/681/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom oraz Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 47/17 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia i wniosku o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz terminów postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bytom (Komunikat nr 1/2020 z dnia 15 stycznia 2020r.).