SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 w Bytomiu

Zebrania z rodzicami

3 września 2019 r. – zebranie organizacyjne dla klas pierwszych SP

10 września 2019 r. – zebranie organizacyjne dla pozostałych klas

5 listopada 2019 r. – konsultacje indywidualne

17 grudnia 2019 r. – zebranie informacyjne (przewidywane oceny półroczne)

4 lutego 2020 r. – zebranie podsumowujące pracę w I semestrze 2019 / 2020

31 marca 2020 r. – konsultacje indywidualne

19 maja 2020 r. – zebranie informacyjne (przewidywane oceny roczne)