Witamy w Szkole Podstawowej nr 36 w Bytomiu

Ważna informacja!

oferta_serce1W poniedziałek 18 czerwca 2018 r. komisja przeliczyła środki pieniężne zebrane podczas VI Festynu Rodzinnego w SP 36 w Bytomiu, który odbył się w dniu 16 czerwca br. Kwota zebranych środków wyniosła 8.167,30 zł (osiem tysięcy sto sześćdziesiąt siedem zł).  Zostały one w tym samym dniu wpłacone na rachunek bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 36 w Bytomiu.

Jesteście wspaniali!